Volg de webinar opnieuw: Energiesynergieën in transporthubs en slimme oplaadpiloten – 10 juni 2020

Afgelopen woensdag 10 juni organiseerden we een webinar in samenwerking met Stevin Technology Consultants: ‘Energy meets Mobility – Synergies in transport hubs & smart charging solutions’. Het aantal inschrijvingen overtrof onze verwachtingen, daarmee kijken we terug op een geslaagd evenement. Iets waar we in de toekomst meer mee willen doen. We willen je bedanken voor je deelname als je het webinar hebt bijgewoond!

De webinar gaat in op de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in de energiesystemen als gevolg van de toegenomen productie van hernieuwbare energie en de groei van elektrische mobiliteit. Het afstemmen van deze groeiende vraag en aanbod van energie zal steeds kritischer worden, vooral op transport-hub locaties.

Rogier Pennings en Luuk van Loosdrecht van Stevin trapten de webinar af met hun keynote over het Energy-hubs concept en gaan dieper in op de uitdagingen en behoefte aan synergieën die ontstaan bij de ontwikkeling van deze energiehubs in combinatie met een convergentie van verschillende vormen van (geëlektrificeerd) transport. Traditioneel worden verschillende vervoersdiensten (en hun energiebehoeften) als geheel afzonderlijke initiatieven aangekocht. Maar op die locaties waar energie en mobiliteit samenkomen, wordt het optimaliseren van het potentieel en het effectief maken van beide belangrijker dan ooit, waardoor een overkoepelende strategie en nauwere samenwerking cruciaal worden. Rogier en Luuk onderzochten een use-case die de waarde en rol van een neutrale coördinator laat zien, een die de belangen en zorgen van veel verschillende betrokken stakeholders begrijpt en waaracht.

Na een korte pauze begeleidde Jorden van der Hoogtvan Cenex Nederland ons door de verschillende lessen die zijn getrokken uit zes sim laden pilots die deel uitmaakten van het Interreg NSR ‘SEEV4-City’ project. Het onderliggende onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Northumbria en de Hogeschool van Amsterdam. In deze pilots worden verschillende smart charging en vehicle-to-grid (V2G/V2X) oplossingen gedemonstreerd die gericht zijn op het optimaliseren van vraag en aanbod van hernieuwbare energie op locaties waar EV’s worden gebruikt en geparkeerd. Deze nieuwe technologieën ontwikkelen zich snel en er ontstaan veel uitdagingen op verschillende gebieden die dergelijke oplossingen aanschaffen, installeren en bedienen.

In de afgelopen jaren hebben we een toenemend aantal slim laden en V2X demonstratie projecten gezien. Net zoals de SEEV4-City pilots allemaal hun eigen individuele kenmerken hebben en hun resultaten uitgebreid zijn geanalyseerd in hun lokale context. Dit roept de vraag op, kunnen we daar iets anders van leren, in hoeverre zou een bepaalde oplossing op andere gebieden kunnen werken? Of op grotere schaal? En zou informatie op Europees niveau interessant zijn? Sarah Holson, programma- en projectcoördinator van het Interreg NSR-programma, heeft ons hier kort bij aangesloten om haar mening hierover te delen. Dit diende als springplank naar onze tweede sessie van Cenex Nederland, gepresenteerd door Esther van Bergen. Haar keynote richtte zich op het opschalen en transnationale overbrengen van verschillende oplossingen die worden aangenomen in de SEEV4-City pilots. Voorafgaand aan de voltooiing van het overeenkomstige rapport als onderdeel van het project, deelde Esther een eerste verkenning van de inspanningen van het project om het potentieel van de verschillende oplossing voor een bredere schaal-uitrol te evalueren. De evaluatie is gebaseerd op de beoordeling van de verschillende lokale dimensies – de regelgeving, de energie- en automobielmarkt en het consumentenperspectief – en hun beïnvloedende factor. Deze aanpak maakt een kwalitatieve inschatting van het potentieel van de slim laden oplossing mogelijk, as-is en in 5-10 jaar bij het overwegen van mogelijke (of verwijdering van) barrières, groeitrends, klantsegmenten en triggers etc.

Als je de webinar gemist hebt, is hier je kans op een herhaling. Ook vindt u de dia’s van elke sessie onder de video.

We hopen je de volgende keer te zien! Volg ons op twitter en linkedin om op de hoogte te blijven.

Webinar Slides
Webinar sliders Esther van Bergen