Volg de webinar opnieuw: Hoe maak je de laadinfrastructuur en lokale elektriciteitsnetten toekomstbestendig? – 24 juni 2020

Afgelopen woensdag 24 juni organiseerden SEEV4-City Project partners AVERE en POLIS haar laatste webinar, in samenwerking met het Clean Mobile Energy project.

Nu het project bijna klaar is, hebben SEEV4-City-partners een reeks aanbevelingen verzameld die zij voorstellen voor een naadloze integratie van slimme laad- en V2X-concepten om een boost in de opname van schone voertuigen mogelijk te maken, evenals harmonisatie van energie- en mobiliteitsplannen.

Om de deelnemers feedback en validatie vragen, ontvingen registranten van de webinar vooraf een conceptrapport van de aanbevelingen en een reeks pollvragen tijdens de webinar waarmee de deelnemers hun input ‘live’ konden leveren. De sprekers voorzagen de deelnemers van extra achtergrond en context aan de aanbevelingen. Met bijdragen van:

Introduction to objectives of the webinar

Richard Kotter (Northumbria University, UK), Sabina Asanova (Polis)

Setting the scene

 • Versnellen naar duurzamere samenlevingen
  Anna Domenech Abella, Nissan Europe “Intelligent Mobility for Energy Transition” initiative within the EIP Smart Cities
 • Benefits of smart charging infrastructure and V2X identified in the SEEV4-City project
  Robert van den Hoed, University of Applied Sciences Amsterdam
 • Implementation & upscaling smart charging: Barriers & Drivers
  Hugo Niesing, Resourcefully, CleanMobilEnergy

How to make it happen?

 • Presentation of the main SEEV4-City policy recommendations on further integration of the urban mobility and energy plans as well as the integration of the V2X and smart charging concepts
  Richard Kotter (Northumbria University, UK), Sabina Asanova (Polis)
 • Discussion and validation of the policy recommendations
  All participants

Getting practical

 • Lessons learnt in procuring smart charging technologies
  Jorden van der Hoogt (Cenex Nederland)
 • Final conclusions and next steps
  Richard Kotter (Northumbria University, UK), Sabina Asanova (Polis)

Onder de registranten bevonden zich veel vertegenwoordigers van gemeenten en andere lokale overheden, evenals marktpartijen die betrokken zijn bij elektrische mobiliteit en hernieuwbare energie. De input van de deelnemers zal worden gebruikt om na te denken over onze projectbevindingen en aanbevelingen voor de afronding van het rapport en uiteindelijk bij te dragen aan het goedkoper, efficiënter en toekomstbestendiger maken van de laadinfrastructuur en bijbehorende aspecten in uw steden.

Blijf op de hoogte voor de publicatie van de eindverslagen op Cenex NL en SEEV4-City website(publicaties pagina).

U ook replay of inhalen op de webinar hier.