Cenex UK publiceert studie A Fresh Look at V2G Value Propositions

V2G heeft vaak beloofd een ‘gouden ei’ te zijn, dat zowel economische waarde biedt aan de klant als milieuvoordelen voor het energiesysteem. De verschuiving naar een meer gerichte waardeproposities kan dus aanvoelen als een stap uit de richting van deze verheven ambitie, waardoor de impact en daarmee de waarde van de technologie wordt verminderd.

Het doel van deze studie was het identificeren van alternatieve waardeproposities en het evalueren van het voordeel dat deze opleveren voor de betrokken belanghebbenden, zowel financieel als niet-financieel, en de omvang van deze mogelijkheden.

Er zijn lessen getrokken uit negen recente V2G-demonstratieprojecten; Smart Solar Charging (Nederland), City-Zen Smart City (Nederland), SEEV4-City (North Sea Region), Sciurius (UK), Powerloop (UK), e4Future (UK), V2GO (UK), V2Street (UK) en Parker (Denemarken).

De vijf belangrijkste waardeproposities die in deze Cenex-studie werden geïdentificeerd, waren:

  1. Inkomsten genererende energiehandel

De economische besparingen per klant kunnen in sommige gevallen niet substantieel zijn, maar de besparingen op nationaal niveau zouden aanzienlijk zijn en zouden leiden tot lagere energierekeningen voor alle klanten. Bovendien zou de impact van het vervangen van traditionele centrales door flexibiliteitsdiensten van V2G honderdduizenden tonnen CO2 per jaar kunnen compenseren.

  1. Veerkracht

Met dalende V2G prijzen kan de levering van deze dienst een aantal bestaande traditionele diesel back-up power systems vervangen of het aantal batterij UPS systemen (of het gebruik ervan) verminderen. Dit zou de kosten voor het onderhoud en de exploitatie van deze systemen verminderen of elimineren, wat economische voordelen voor de klant oplevert.

  1. Voordeel voor de samenleving

Deze propositie richt zich volledig op het leveren van milieu- en maatschappelijke voordelen, die op hun beurt aan de klant moeten worden teruggegeven door middel van lagere belastingen en een betere kwaliteit van leven – voor zichzelf en voor toekomstige generaties.

  1. Verbeterd batterijbeheer

Op basis van het huidige bewijs zou V2G de levensduur van een EV-batterij kunnen verlengen met ongeveer 10%. Door de levensduur van de batterij te verlengen, zou V2G helpen om afgedankte afvalstoffen en de vraag naar de winning van nieuwe materialen te verminderen, samen met de emissies die verband houden met deze activiteiten. Het verlengen van de levensduur van een batterij stelt klanten ook in staat om voertuigen over een langere periode te gebruiken, waardoor de totale eigendomskosten voor de klant worden verlaagd.

  1. Potentiële Net-Zero/Zelfvoorziening

Optimalisatie van zelfconsumptie kan worden gecombineerd met arbitrage om een economisch en ecologisch aantrekkelijke propositie voor klanten te creëren. Dit werkt om het gebruik van hernieuwbare energie lokaal te verhogen tot het punt van opwekking en te voorkomen dat transmissie verliezen en netwerk exploitatie / re-handhaving kosten die anders zou worden doorberekend aan de eindklant door middel van hun energierekening.

Als gevolg hiervan is dit document ook bedoeld om belangrijke belanghebbenden in de sector (incl. beleidsmakers, fabrikanten en investeerders) aanbevelingen te doen over hoe vooruitgang kan worden voortgezet met onderzoek naar de mogelijkheden.

U de volledige studie hierdownloaden.

Cenex is sinds 2016 een actieve innovator in het onderzoek en de ontwikkeling van Vehicle-to-Grid (V2G) technologieën en bedrijfsmodellen, waaronder verantwoordelijk zijn voor belangrijke mijlpalen zoals het installeren van de eerste binnenlandse V2G-eenheid in Europa en de eerste commerciële V2G-eenheid in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen hebben we 11+ publieke V2G-projecten opgeleverd, waaronder haalbaarheidsstudies, proof-of-concepts en real-world demonstrators; onafhankelijk advies en ondersteuning aan tal van organisaties.

Neem contact met ons op voor een onafhankelijk deskundig advies. U ons bereiken op hello@cenexgroup.nl