Laadvisie, plaatsingsbeleid en plankaart voor EV’s in uw gemeente, heeft u ze al?

We zien ‘m steeds meer rijden, de elektrische auto. Momenteel, medio 2021, zijn er ongeveer 310.000 elektrische personenauto’s in Nederland geregistreerd[1]. Uitgaande van de ambities in het Klimaatakkoord, uit juni 2019, kan Nederland in 2030 een wagenpark van 1.9 miljoen elektrische personenauto’s verwachten. Een stijging van 510% in nog geen 10 jaar tijd.

Door deze EV opmars stijgt natuurlijk ook de laadbehoefte in Nederland exponentieel. Volgens de berekeningen van APPM betekent dit dat er tegen 2030 een tempo moet worden bereikt van ongeveer 217 publieke laadpalen (dus 432 laadpunten) per dag[2]. Dit vraagt om een goed en strategisch ingerichte laadinfrastructuur, langs snelwegen én binnen de gemeentes.

Wat moet er gebeuren?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is bedoeld om op planmatige wijze invulling te kunnen geven aan deze transitie. De NAL geeft hierbij aan dat regio’s en/of individuele gemeentes een laadvisie en plaatsingsbeleid dienen op te stellen voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur vóór de zomer van 2021. Daarnaast is het noodzakelijk om op buurtniveau de verwachte vraag aan laadinfrastructuur in kaart te brengen. Hiermee kan samen met de netbeheerder een toereikende netcapaciteit voor de toekomst garandeert worden.

Lopen gemeentes op schema?

De recente gegevens van juni 2021 wijzen uit dat de meeste gemeentes wel al een concept versie hebben, maar slechts net meer dan de helft van de gemeentes reeds een plaatsingsbeleid heeft vastgesteld. Minder dan 5% heeft daadwerkelijk een integrale laadvisie[3]. Gemeentes geven aan dat de grootste bottleneck blijkt te zitten in de beschikbare tijd en capaciteit om die slag te maken.

Cenex Nederland kan de druk bij gemeentes wegnemen door hen te helpen bij het opstellen van laadvisies, het formuleren van het plaatsingsbeleid en het ontwikkelen van infrastructuur plankaarten welke specifiek op buurtniveau worden ontwikkeld.

  • Laadvisie
    In de integrale laadvisie van gemeentes staat de strategie beschreven voor het uitrollen van een tijdig, betrouwbaar en uitvoerbare laadinfrastructuur. In de laadvisie wordt er een uitspraak gedaan over welk uitvoeringsmodel de gemeente gebruik van wil maken (concessie-, vergunningen- of opdrachtenmodel), welke plaatsingsstrategie ze willen hanteren (vraag gestuurd, strategisch of op basis van gebruiksdata/voorspellende data) en hoe de bewoners binnen de gemeente worden betrokken. Daarbij worden er keuzes gemaakt per gebruikersgroep en wordt de uitvoering en de organisatie omtrent de uitrol van laad infrastructuur beschreven.
  • Plaatsingsbeleid
    Het plaatsingsbeleid hangt samen met de laadvisie en gaat dieper in op de uitwerking van de plaatsingsstrategie. Hierin wordt vastgelegd waar en wat voor een soort laadpalen geplaatst  worden maar ook bijvoorbeeld wat de maximale afstand mag zijn tussen een aanvrager en de dichtstbijzijnde laadpaal.
  • Plankaart
    Een plankaart is in feite een infrastructuur implementatie strategie dat in kaart is gebracht. Deze plankaart geeft dus aan waar reeds bestaande laadpalen staan en waar toekomstige laadpalen kunnen worden geplaatst. Cenex Nederland maakt hierbij bijvoorbeeld gebruik van geografische (GIS) en statistisch beschikbare informatie. Ook wordt er overlegd met de netbeheerder om rekening te houden met de beschikbare capaciteit en waar in de toekomst extra capaciteit nodig geacht wordt. Zo’n plankaart kan de gemeente tevens tijd en geld besparen doordat de geplande locaties reeds zijn getoetst op vergunningscriteria (verzamelverkeersbesluit) waardoor plaatsingsaanvragen sneller en efficiënter kunnen worden verwerkt. De plankaart kan eventueel ook worden gedeeld met de inwoners.

Zelf of met ondersteuning?

Hoe geeft u een invulling aan de realisatie van een goed passende laadinfrastructuur? U kent uw gemeente natuurlijk het best, maar kunt u als gemeente ondersteuning gebruiken bij het opstellen van uw laadvisie, plaatsingsbeleid en/of plankaart, neem dan contact met ons. Wij komen graag met u in gesprek om een passende oplossing voor uw gemeente te vinden.

Contact

+31 (0)20 36 99 883
hello[at]cenexgroup.nl

[1] https://nederlandelektrisch.nl/actueel/verkoopcijfers

[2] https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/achtergrondnotitie-mobiliteit-laadinfrastructuur/Nationale+Agenda+Laadinfrastructuur.pdf

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/01/bijlage-2-voortgangsrapportage-nal-31-mei-2021