Publicatie: Towards a more circular business model: extended EV battery lifetime – Een masterscriptie van Coen Smits van Oyen

De acceptatie van elektrische voertuigen groeit al een flink aantal jaren gestaag en recentere indicaties tonen alle tekenen van een versnellende groei in het komende decennium. Het is duidelijk dat deze EV’s allemaal vol zitten met een aanzienlijke hoeveelheid batterijvermogen. Tegelijkertijd vinden ook veel verschillende soorten lichtere elektrische voertuigen hun weg naar de markt, van e-scooters tot e-cargobikes en nog veel meer. Met de massa-elektrificatie van zwaardere voertuigen nog maar net aan de horizon, komt dit neer op veel batterijbehoeften. Nu al bereiken batterijpakketten van de oudere baanbrekende EV-modellen de downstream supply chain. Dit roept de vraag op, zodra de batterijen niet langer hun doel in het voertuig kunnen dienen, wat doen we er dan mee?

Om te voorkomen dat alle kritieke materialen en het resterende gebruikspotentieel verloren gaan, moeten we allemaal meer circulaire bedrijfsmodellen verkennen. Een van de belangrijkste redenen waarom Circulaire Mobiliteit, naast Zero Emission Mobility en Energy Infrastructure, ons derde kernfocusgebied is.

Coen Smits van Oyen

Coen Smits van Oyen

Het onderwerp ‘Battery 2nd Use’ (B2U) is ook wat de interesse wekte van Coen Smits van Oyen voor zijn Science Business and Innovation Master aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij onlangs afstudeerde met zijn proefschrift:

“Towards a more circular business model: extended EV battery lifetime”

Coen paste in zijn onderzoek een praktijkgerichte aanpak van een literatuurstudie toe in combinatie met een meervoudig case study onderzoek en potentiële business model actor interviews om de status en mogelijke toepassingen van B2U te onderzoeken. Deze aanpak is gekozen omdat het doel was om aanbevelingen te doen en het gebruik van B2U te vergemakkelijken. Coen’s onderzoek duikt in de hergebruikwaardeketen, potentieel voor B2U ‘supply’ en de huidige gebruikte businessmodellen. Verschillende aspecten werden ook verkend door middel van een reeks uitgebreide interviews met veertien verschillende belanghebbenden die relevant zijn voor de B2U-markt. Dit creëerde een landschap van verschillende interne en externe factoren (variërend van politieke, economische en technologische tot sociaal-culturele, ecologische en juridische factoren) die de sleutel zijn tot B2U-adoptie.

Veel belanghebbenden beschouwen economische of technische overwegingen als de grootste bepalende factoren voor de bereidheid om aan B2U te beginnen. Transparante samenwerking, met een learning-by-doing mentaliteit, tussen de stakeholders is nodig om optimaal om te gaan met de middelenstromen en er moeten innovatieve verdienmodellen worden opgezet om concurrentievoordeel veilig te stellen. Toch blijkt samenwerking tussen de verschillende sectoren moeilijk vanwege economische, technische en juridische beperkingen.

De onderzoeksresultaten benadrukken dat het stimuleren van de B2U-markt een noodzaak is om de levensduur van de batterij te verlengen en dit minimaliseert voortijdige vernietiging van de bestaande waarde die nog steeds in de batterijen is opgenomen. Batterijrecycling wint echter aan winstgevendheid en zal rechtstreeks concurreren met B2U-serviceproviders. Tegelijkertijd blijkt sectoroverschrijdende samenwerking nog steeds moeilijk. Samen met het (nog) relatief kostbare revisieproces voor B2U hebben deze het potentieel om de winstgevendheidsvooruitzichten van B2U sterk te beïnvloeden. Het onderzoek van Coen culmineerde in het formuleren van belangrijke aandachtsgebieden voor aanbevelingen gericht op stakeholdergroepen zoals beleidsmakers, OEM’s en anderen (mogelijk) die betrokken zijn bij het revisieproces.

Het was een plezier om met Coen te werken bij het verkennen en bespreken van de verschillende variabelen van invloed. Onze felicitaties aan hem! Je kunt de scriptie van Coen downloaden via de downloadknop of er rechts doorheen bladeren.