Hydrogen Mobility Europe: Project Succesvol Afgerond

Loughborough, VK, 24 april 2024 – Het vlaggenschipproject Hydrogen Mobility Europe (H2ME) waarbij meer dan 50 organisaties in de voorhoede van de sector betrokken zijn, heeft zijn definitieve Emerging Conclusions-rapport gepubliceerd. Het rapport beschrijft de belangrijkste bevindingen en lessen van het H2ME-project (2). De publicatie van het document Emerging Conclusions markeert het einde van het Europese vlaggenschipproject en benadrukt de bijdragen ervan aan waterstofmobiliteit. Het project heeft 49 waterstoftankstations (HRS) en >1.400 Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV’s) ondersteund, tot een derde van alle HRS en FCEV’s die tot nu toe in Europa zijn ingezet. Het initiatief, dat wordt ondersteund door financiering van het Clean Hydrogen Partnership (voorheen Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking), heeft in negen Europese landen actie ondernomen. Het testte de innovaties die nodig zijn om de waterstofmobiliteitssector dichter bij greedheid voor de markt te brengen. Het project voerde met succes een grootschalige markttest uit van waterstoftankinfrastructuur, passagiers- en commerciële FCEV’s die worden gebruikt in echte klanttoepassingen. Het demonstreerde verder de mogelijke systeemvoordelen die ontstaan door het gebruik van elektrolytische waterstofoplossingen in netbeheer. H2ME 2 (2016 – 2023) is de natuurlijke opvolger van het project Hydrogen Mobility Europe (H2ME 1) (2015 – 2020). Samen zijn de H2ME 1- en 2-projecten de meest ambitieuze gecoördineerde projecten voor de uitrol van waterstof in Europa tot nu toe. De uitrol was bedoeld om de Europese waterstofmarkt en de prestaties van de technologie te testen en te ontwikkelen, technologieën op schaal te testen en kennis toe te passen om enkele van de belemmeringen voor een bredere toepassing te overwinnen.

Het H2ME-project heeft door middel van zijn verschillende acties het potentieel van FCEV’s als groene mobiliteitsoplossing aangetoond, door de betrouwbaarheid van FCEV’s te bewijzen en niches te identificeren waar ze batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) aanvullen. Bijvoorbeeld taxi’s waar snel tanken en een groot bereik belangrijk zijn voor een efficiënt bedrijfsmodel en in andere intensieve toepassingen zoals commerciële wagenparken. Hoewel de focus op waterstof in mobiliteitstoepassingen de afgelopen jaren is verschoven naar zware toepassingen, heeft het project vastgesteld dat er nog steeds use-cases zullen zijn voor lichte waterstofmobiliteit in Europa. De aanstaande lancering van brandstofcelbestelwagens door grote Europese Original Equipment Manufacturers (OEM’s) wijst op potentieel voor de toepassing van waterstof-brandstofceltechnologie in lichte bedrijfsvoertuigen.

Bovendien heeft H2ME de haalbaarheid aangetoond van een schaalbare infrastructuur voor de levering van waterstof, met de nadruk op elektrolytische waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen. Hoewel er meer werk nodig is om in heel Europa een bevredigend waterstoftanknetwerk tot stand te brengen, heeft het project waardevolle lessen en vooruitgang op het gebied van technische expertise opgeleverd, die van invloed zullen zijn op toekomstige uitrol door infrastructuuraanbieders. Dit zou op zijn beurt het scheppen van groene banen, energiezekerheid en CO2-reducties kunnen vergroten. Vóór H2ME stond de Europese FCEV-markt nog in de kinderschoenen, maar nu, met de toegenomen inzet en uitbreiding van vloten, waaronder taxi’s en bestelwagens, heeft H2ME een cruciale rol gespeeld bij het katalyseren van bredere activiteiten in verschillende voertuigsegmenten, wat een belangrijke verschuiving markeert in de acceptatie van waterstofmobiliteit. Voertuigen die gegevens aan H2ME rapporteren, hebben >40 miljoen km gereden, waarvan één een actieradius van 650 km rapporteert op een enkele tankbeurt. In totaal zijn er 12 verschillende FCEV modellen ingezet via H2ME. HRS rapporterend aan H2ME hebben 917.000 kg waterstof afgegeven in 361.000 tankbeurten.