Bpost Vloot Decarbonisatie Strategie

De uitdaging

In het kader van hun reactie op de Klimaatnoodsituatie heeft de Belgische postdienst (bpost) de ambitie uitgesproken om hun milieu-impact tegen 2030 met minstens 20% te verminderen. Daarnaast zet bpost een emissievrij stadsbezorgingsnetwerk op in België, stad voor stad. Deze ambities brengen een doelstelling met zich mee voor de overgang van hun last mile bestelwagenvloot naar minimaal 50% elektrisch uiterlijk in 2030.

bpost heeft een van de grootste post- en pakketbezorgingsvloten van België, bestaande uit kleine, middelgrote en grote bestelwagens, vrachtwagens en bromfietsen, fietsen en driewielers.

De vloot opereert vanuit distributiecentra in heel België, van stedelijke tot landelijke depots.

Met zo’n grote verscheidenheid aan voertuigen in gebruik in een groot aantal verschillende gebruiksomstandigheden kan de elektrificatie van hun bestelwagenvloot een uitdaging zijn.

Om hun ambitie te realiseren, heeft bpost de onafhankelijke adviesdiensten van PwC en Cenex in dienst gekregen om een uitgebreide strategie en implementatieplan voor elektrische voertuigen en infrastructuur te ontwikkelen om te bepalen:

  • De ideale vlootmix voor de toekomst; door het doel van bpost om tegen 2030 een 50% elektrische last mile vloot te realiseren is de huidige vloot herzien en een flexibele, kosteneffectieve implementatiestrategie gecreërd die rekening houdt met alle emissiearme technologieën, en de impact van de invoering van lage-emissiezones binnen Belgische steden.
  • De infrastructurele oplossingen die nodig zijn om de geïdentificeerde vlootmix te onderhouden door een langetermijnstrategie voor energie-elektrificatie en een visie op de energievoorziening op te wekken.

Samen met het bovenstaande strategisch advies moest een besluitvormingsmodel worden gecreëerd om bpost in staat te stellen de bredere bedrijfseffecten van de inzet van emissiearme en emissievrije voertuigen, inclusief de typen en aantallen bijbehorende infrastructuur, op alle bpost-locaties verder te beoordelen voor een reeks verschillende implementatiescenario’s.

De ontwikkeling

In samenwerking met PwC ondernam Cenex (UK & NL) een reeks activiteiten op het gebied van elektrische bestelwagens en infrastructuurmarkt en technologieonderzoek, waaronder een overzicht van de effecten die gepaard gaan met de groei van gelokaliseerd beleid zoals lage-emissiezones en autovrije zones. Bovendien werd, gebruikmakend van PwC’s eerdere analyse van de bpost-vloot, een volledig overzicht gemaakt van hun huidige vloot en de bijbehorende totale eigendomskosten (TCO), waardoor een kostenvergelijking tussen diesel- en elektrische voertuigen kon worden gemaakt.

De Cenex in-house Fleet Advice Tool werd vervolgens gebruikt om het potentiële energieverbruik van gelijkwaardige elektrische bestelwagens te berekenen om de dagelijkse energiebehoeften van de toekomstige bpost-vlootmix te beoordelen. De informatie over het berekende energieverbruik werd gebruikt om een diepgaande infrastructuuranalyse van elektrische voertuigen uit te voeren om de vermogens- en laadstrategieën te beoordelen die nodig zijn om het aantal laadpunten in de bpostdepots te optimaliseren. Er werd ook een toekomstige energiestrategie ontwikkeld om bpost in staat te stellen te begrijpen hoe het geïdentificeerde elektrische voertuig en de gebouwen infrastructuur kunnen worden aangepast om het opladen van voertuigen op grote schaal mogelijk te maken.

Het resultaat

Het onderzoek en de analyse van Cenex werden door PwC gebruikt om een simulatiemodel te ontwikkelen, aangedreven door Microsoft PowerBI, om bpost in staat te stellen de effecten van hun decarbonisatieplannen voortdurend te evalueren en te beoordelen door middel van dynamische en flexibele scenariomodellering, met interactieve dashboards die de impact van verschillende scenario’s op zowel de totale eigendomskosten van voertuigen als de CO2-uitstoot laten zien.

De analyse en resulterende oplossing voorzag bpost van een simulatietool om de kosten en operationele impact van een elektrificatie van 0 – 100% van hun last mile delivery vloot tegen 2030 te berekenen en bood een pad naar een oplossing binnen het budget- en ambitieniveau van de klant.