Revolve

Het REVOLVE-model is ontwikkeld door Cenex met als doel realistische inkomstenberekeningen en laadschema’s te bieden voor Smart Charging, V2G en Battery Storage proposities.

Het berekenen van de mogelijke inkomsten uit energie opslag en (slim) EV laden is niet eenvoudig. Dit is te wijten aan de tijdsafhankelijke beslissingen om te laden of te ontladen. Daarnaast is er een uitdaging om veel componenten samen te modelleren om voldoende flexibiliteit te bieden (zowel in vermogen als via tijddekking) om centrale flexibiliteitsmarkten te betreden.

Het REVOLVE-model pakt dit aan door tot duizend elementen (EV’s met V2G of statische opslagmiddelen) met een resolutie van een half uur te modelleren over een heel jaar, waar mogelijk met behulp van bestaande data. Met behulp van voorspellingen wordt een boven en een ondergrens berekend op de mogelijke inkomsten die verdiend zijn door de betrokken componenten.

Het bereik van het model omvat de volgende componenten:Uni of Bi-directionele EV-laders, EV, PV, Opslagbatterij, on-site energie generator (bijvoorbeeld een dieselgenerator).