De invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) door de Europese Unie markeert een transformatieve mijlpaal.

CBAM, dat vanaf 1 oktober 2023 geleidelijk zal worden uitgerold, is een Europese verordening die is ontworpen om koolstofemissies aan te pakken die verband houden met de productie van specifieke goederen die in de EU worden geïmporteerd. In dit artikel duiken we in de fijne kneepjes van CBAM, de implicaties voor bedrijven en de cruciale rol die Cenex NL speelt bij het ondersteunen van industrieën bij deze transitie.

Het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) is een cruciaal instrument voor koolstofemissies in verband met de productie van koolstofintensieve goederen die de EU binnenkomen. Het dient een tweeledig doel, namelijk het bevorderen van schonere industriële praktijken buiten de EU en het beschermen van bedrijven tegen koolstoflekkage. CBAM speelt een cruciale rol bij het realiseren van de Green Deal van de EU en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De prijsstructuur van CBAM is gebaseerd op de koolstofemissies die gepaard gaan met het productieproces buiten de EU. Het overkoepelende doel van CBAM is om koolstoflekkage te verminderen en zo de wereldwijde koolstofemissies te reduceren. Door emissiereducties aan te moedigen, bevordert het wereldwijd schonere industriële praktijken.

De redenering achter CBAM

CBAM is een integraal onderdeel van de Green Deal van de EU en streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Het beoogt de bestaande EU-regeling voor de handel in emissierechten aan te pakken, waarbij in de EU gevestigde fabrikanten verplicht zijn emissierechten te kopen voor de koolstofemissies die aan hun producten zijn gekoppeld.

Fasen van CBAM-implementatie

  1. Overgangsfase (1 oktober 2023 tot 31 december 2025): Gedurende deze periode zijn importeurs verplicht zich te houden aan de meldingsplicht voor CBAM-goederen. Kwartaalrapporten over de geïmporteerde hoeveelheid CBAM-goederen en de bijbehorende CO2-uitstoot tijdens de productie ervan moeten worden ingediend bij de Europese Commissie.
  2. Volledige implementatie (vanaf 1 januari 2026): Na deze datum moeten importeurs die voornemens zijn CBAM-goederen in te voeren, worden aangewezen als CBAM-aangevers. Om deze aanwijzing te verkrijgen, moeten de aanvragen worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van het land van invoer. Importeurs moeten ook CO2-certificaten kopen om de emissies te compenseren die worden geproduceerd tijdens de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen, met één certificaat gelijk aan één ton CO2.

Op wie is CBAM van toepassing?

CBAM is relevant voor importeurs van CBAM-gedekte goederen. Deze goederen omvatten een breed scala aan categorieën die ook onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) vallen, zoals cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof. CBAM zal van invloed zijn op industrieën in vele sectoren. Voor een gedetailleerde lijst van goederen verwijzen we u naar de Belasting- en Douane-unie van de Europese Unie.

In de automobielsector zijn staal en aluminium bijvoorbeeld twee van de belangrijkste gebruikte materialen. Staal wordt gebruikt in een breed scala aan auto-onderdelen, waaronder het chassis, de carrosseriepanelen, de motor en de transmissie. Aluminium wordt steeds vaker gebruikt in auto-onderdelen vanwege het lichtere gewicht en de hogere sterkte-gewichtsverhouding.

Hoewel het gebruik van staal en aluminium in de automobielsector een complex en evoluerend onderwerp is, is het duidelijk dat de implementatie van CBAM de komende jaren een belangrijke rol zal spelen bij de productie van voertuigen.

Wat betekent CBAM voor bedrijven?

In eerste instantie zal CBAM van toepassing zijn op de invoer van specifieke goederen en precursoren die worden gekenmerkt door koolstofintensieve productie en een verhoogd risico op koolstoflekkage. Importeurs van deze goederen moeten hun koolstofvoetafdruk rapporteren en CBAM-certificaten kopen om ingebedde emissies te compenseren. De prijs van CBAM-certificaten wordt gekoppeld aan de koolstofprijs in het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS).

Hoe kan Cenex NL helpen?

Cenex NL kan bedrijven helpen met Life Cycle Assessments (LCA’s), een uitgebreid hulpmiddel voor het evalueren van de milieu-impact van een product gedurende de hele levenscyclus, van grondstofwinning tot verwijdering aan het einde van de levensduur. Bedrijven kunnen bij Cenex NL terecht om de carbon footprint van hun producten te berekenen en strategieën voor emissiereductie te formuleren. Dit stelt bedrijven in staat om gebieden binnen hun toeleveringsketen aan te wijzen waar de CO2-uitstoot het meest uitgesproken is, waardoor ze strategieën kunnen bedenken om de koolstofvoetafdruk van hun producten te verminderen.

Een nieuw tijdperk van klimaatverantwoordelijkheid

Deze baanbrekende verordening brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Naast de auto-industrie zal CBAM invloed hebben op verschillende andere sectoren, die worden aangespoord om proactief hun voorbereidingen voor de komst van CBAM te initiëren. Het evoluerende landschap van klimaatbeleid toont de noodzaak voor bedrijven om deze ontwikkelingen te volgen en strategieën voor naleving te cultiveren, naar een toekomst van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu.

Met een ervaren team van LCA-experts zet Cenex NL zich in om de EU te ondersteunen bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen.