Inkopers en leveranciers wisselen kennis uit in een serie van 4 workshops over ’Klimaatneutraal en Circulair inkopen ICT’ – Samenvatting nu gepubliceerd.

In 2018 werd Cenex Nederland benaderd door Rijkswaterstaat en PIANOo (Expertisecentrum Overheidsopdrachten) om hun betrokkenheid te ondersteunen bij een nieuw initiatief om een reeks workshops te organiseren, het opzetten van een leernetwerk, over Klimaatneutraal en Circulair inkopen. Het leernetwerk was een van de activiteiten die de overheid in 2018 uit de Klimaatenveloppe financierde om klimaatneutraal en circulair inkopen met overheden te bevorderen.

Het doel van het initiatief was om publieke kopers een middel te bieden om te leren en kennis uit te wisselen over verschillende onderwerpen of productsoorten. Elke groep zou zich richten op één specifiek onderwerp of producttype. Cenex Nederland werd gevraagd om de workshops voor ICT te ondersteunen. Het doel van dit leernetwerk is om publieke organisaties te helpen met circulair inkopen van ICT en zo de toepassing van hergebruik van grondstoffen en CO2-reductie te stimuleren. En om dit te doen door gebruik te maken van kennis en middelen die al beschikbaar zijn en door het creëren van handvatten in de prelude op vervolgstappen op de lange termijn.

Samen met Rijkswaterstaat werden tussen juli en december 4 workshops georganiseerd, waarbij elke workshop aandacht besteed de aandacht betrok voor de deelnemers van het Leernetwerk. Gastsprekers en discussies maakten deel uit van elke workshop, met specifieke mogelijkheden om goede voorbeelden in de kijker te zetten of om bepaalde belangrijke vragen te bespreken waar de deelnemers tegenaan liepen, zoals welke ruimte de (EU- en nationale) aanbestedingswetgeving mogelijk maakt, het inbedden van circulaire inkoop in uw organisatie en met interne belanghebbenden, het al dan niet gebruiken van criteria en het afsluiten van een marktdialoog met verschillende leveranciers.

De resultaten van deze 4 workshops zijn gebundeld in een samenvatting die nu is gepubliceerd via de PIANOo website. U kunt het samenvattende rapport hier downloaden.

Hoewel er voor 2019 geen nieuwe reeks workshops werd gefinancierd, is het netwerk in contact gebleven en wordt het nu opgevolgd door een internationaal initiatief onder Transform Together – The 2030 Initiative for Sustainable Consumption and Production. Meer over dit initiatief en onze bijdrage te volgen later.