Nieuw rapport over de Environmental Justice Impacts of Zero Emission Vehicles

Cenex NL heeft bijgedragen aan een nieuw rapport dat de barrières voor een rechtvaardige transitie naar emissievrije voertuigen verkent en aanbevelingen doet voor overheidsinstanties.

Het onderzoek, uitgevoerd voor de International Zero-Emission Vehicle Alliance (IZEVA) door consultants ICF en GSMP-partners Cenex, Cenex Nederland en Forth Mobility, benadrukt de bestaande ongelijkheid in ZEV-eigendom en kwantificeert de voordelen van Zero Emissie Voertuigen (ZEV’s) op het gebied van Environmental Justice (EJ) (milieurechtvaardigheid).

Als onderdeel van het rapport, getiteld ‘Environmental Justice Impacts of Zero Emission Vehicles’, leidden Cenex NL en UK de EJ-stakeholder engagement in de EU en voerden ze gegevensanalyse uit om de impact van beleid in het VK te identificeren.

Beth Morley, Mobility and Human Insights Manager, zei: “ZEV’s hebben een groot potentieel om de volksgezondheid, luchtkwaliteit, energie-onafhankelijkheid en duurzaamheid te verbeteren; er bestaan echter wel uitdagingen met betrekking tot de betaalbaarheid van ZEV’s en billijke toegang tot brandstof- en laadinfrastructuur.

“Sommige delen van de markt zien onvoldoende toename van ZEV-bewustzijn of ZEV-opties, en we hebben ten zeerste aanbevolen dat er meer wordt gedaan om gemarginaliseerde gemeenschappen te bereiken”.

Environmental Justice is de eerlijke behandeling en zinvolle betrokkenheid van alle mensen met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en handhaving van milieuwetten, -voorschriften en -beleid.

Drie ZEV-markten – Californië, Michigan en Engeland – werden geselecteerd voor kwantitatieve analyse van verschillen in ZEV-acceptatie en van de belangrijkste factoren die hen in elke markt drijven.

Naast kwantitatieve analyse voerde het projectteam uitgebreide gesprekken met EJ-stakeholders uit in de drie markten om belangrijke belemmeringen voor de acceptatie van ZEV’s in regio’s met lagere inkomens en achtergestelde gemeenschappen te identificeren.

De gesprekken, bestaande uit semi-gestructureerde interviews en online workshops met 15 EJ-experts en 24 organisaties die zich toeleggen op EJ, identificeerden beleid dat lokale rechtsgebieden en overheden zouden kunnen omarmen om de acceptatie en werking van ZEV in achtergestelde gemeenschappen te vergroten.

De drie belangrijkste barrières bij de adoptie van ZEV’s binnen regio’s met lagere inkomens en achtergestelde gemeenschappen zijn: Betaalbaarheid, Toegang tot Laadinfrastructuur, en Beschikbaarheid van Mobiliteitsopties.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Maak gebruik van de groeiende tweedehands ZEV-markt
  • Investeer in openbare laad- en tankinfrastructuur
  • Gerichte prikkels voor regio’s met lagere inkomens
  • Ondersteun mobiliteitsalternatieven in de regio
  • Kijk naar de rol van het elektrificeren van middelgrote en zware vrachtwagens