AeroSolfd: Fast Track to Cleaner Urban Air

Context

Na het terugdringen van de CO2 uitstoot van voertuigen is de volgende grote uitdaging het verminderen van NOx- en fijnstofemissies (PM10 en PM2,5), giftige deeltjes afkomstig van rem- en bandenslijtage en/of motoren. Vooral in semi-gesloten omgevingen bouwt fijnstof zich op tot ongezonde niveaus. Ondanks het toenemende aandeel elektrische voertuigen op de weg, zal een groot deel van de voertuigen wereldwijd de komende decennia op benzine en diesel blijven rijden. Al deze voertuigen, inclusief de elektrische en waterstofvoertuigen, stoten bovendien fijnstof uit via slijtage van de banden en remmen.

Echt emissievrij wegvervoer vereist de toepassing van retrofit-oplossingen om emissies van bestaande vloten af te vangen. En ter voorbereiding op een circulaire toekomst levert Cenex NL Life Cycle Analyses voor de retrofit oplossingen.

Overwegingen:

  • De Euro 7-norm die de Europese Commissie in 2022 heeft voorgesteld zijn de eerste wereldwijde emissienormen die verder gaan dan het reguleren van uitlaatemissies en aanvullende limieten vaststellen voor fijnstofemissies van remmen en regels voor microplasticemissies van banden. Deze regels zullen van toepassing zijn op alle voertuigen, ook op elektrische voertuigen.
  • Fijnstof draagt vooral in semi-gesloten ruimtes – zoals bushaltes, tunnels en trein- en metrostations – bij aan lucht-, bodem- en waterverontreiniging, met ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Projectbeschrijving

AeroSolfd is een Horizon Europe-project gericht op het ontwikkelen van effectieve retrofit filtersystemen om een positieve impact te hebben op de gezondheid en het milieu. Het project zal betaalbare, adaptieve en milieuvriendelijke producten produceren die de schadelijke uitstoot van fijnstof bij de uitlaat, via remschijven en vervuiling in (semi-)afgesloten ruimtes zullen verminderen. Een consortium van partners uit acht Europese landen, geleid door MANN+HUMMEL, heeft de krachten gebundeld om een snelle inzet van deze filters mogelijk te maken. Op deze manier kunnen mensen in Europa en daarbuiten al per 2025 profiteren van nog milieuvriendelijkere mobiliteit.

Gedurende de driejarige looptijd (2022-2025) van het project wordt de effectiviteit van de AeroSolfd oplossingen in praktijk situaties gedemonstreerd in acht verschillende Europese voorbeeldsteden: Valladolid (Spanje), Sofia (Bulgarije), Ancona en Fermo (Italië), Lissabon (Portugal), Rovaniemi (Finland), Haifa (Israël), en Biel (Zwitserland).

Doelen

Het doel van AeroSolfd is om in een versneld traject drie typen betaalbare retrofit filters te ontwikkelen:

  1. Filter tegen de uitstoot van NOx en fijnstof bij de uitlaat;
  2. Filter om fijnstof als gevolg van slijtage van remmen af te vangen;
  3. Filter om fijnstof in semi- gesloten ruimtes af te vangen;

AeroSolfd heeft als speciale focus om publieke en politieke bewustwording te creëren over de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten van uitlaat en rem emissies. Het project levert ook aanbevelingen op voor beleidsmakers over het ontwikkelen van stimuleringsregelingen die bijdragen aan een versnelde inzet van deze retrofit technologieën.

Cenex NL’s belangrijkste bijdragen

Cenex NL is betrokken bij zowel productontwerp- als evaluatiefasen. Ons team draagt bij aan het definiëren van een kader om later de duurzaamheid van deze retrofit-technologieën te beoordelen. We zullen ook Life Cycle Assessments (LCA’s) uitvoeren voor elke productlijn om de ecologische voetafdruk van deze nieuwe producten te begrijpen en om aanbevelingen te doen voor verdere verbeteringen.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr.101056661.

Ga naar de projectwebsite