NextETRUCK: Decarbonising medium duty vehicle fleets

Context

De vervoerssector is de enige sector in de EU met een toename van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990. De adaptatie van het emissievrije vervoer worden versneld, aangezien de commerciële vrachtsector naar verwachting een toename van het vervoersvolume zal zien richting 2050, terwijl de EU een netto-nul doelstelling heeft vastgesteld in de Green Deal.

Middelzware voertuigen (7,5 ton – 16 ton GVW) dragen wereldwijd ongeveer 25% bij aan de CO2-uitstoot van alle voertuigen > 7,5 ton GVW. Dit voertuigsegment zal naar verwachting groeien naarmate de logistieke stromen in en uit stedelijke gebieden toenemen als gevolg van de toenemende vraag van de detailhandel, het bedrijfsleven en huishoudens. Deze stedelijke gebieden zijn ook de eersten die zero-emissiezones instellen, waardoor de vraag naar emissievrije middelzware voertuigen toeneemt.

Projectbeschrijving

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft het door Horizon Europe gefinancierde NextETRUCK-project tot doel de volgende generatie batterij-elektrische middelzware voertuigen holistisch, innovatief, betaalbaar, concurrerend en synergetisch te ontwikkelen, zoals uitgelegd in het onderstaande figuur. Het bieden van een minimale energie-efficiëntieverhoging van 10% in vergelijking met bestaande high-end elektrische voertuigen en een breed scala aan use cases en bedrijfsmodellen.

Het project bestaat uit een consortium van 19 partners uit 8 landen, loopt van juli 2022 tot en met 31 december 2025 en omvat drie real-case demonstraties in Utrecht, Istanbul en Barcelona.

Doelen

De overkoepelende doelstelling van het NextETRUCK-project is om een voortrekkersrol te spelen in de decarbonisatie van het middelzware wagenpark, met als doel een aanzienlijke sprong te maken in kennis op component-, voertuig-, vloot-, infrastructuur- en ecosysteemniveau. Er zijn zes concrete doelstellingen:

  1. ZEV-concepten op maat gemaakt voor regionaal middelzwaar goederenvervoer (N2 & N3) met een energie-efficiëntieverhoging van ten minste 10% in vergelijking met bestaande high-end benchmark-EV’s van dezelfde groottecategorie en die werken voor vergelijkbare missieprofielen.
  2. Geavanceerde digital twin voor voertuigen, evenals digitale tools voor wagenparkbeheer en virtuele integratie van ZEV
  3. Ontwerptool voor voertuigarchitectuur voor geoptimaliseerd ontwerp, veiligheid, dimensionering en integratie van aandrijflijncomponenten, wat leidt tot TCO-reductie
  4. Efficiënt snellaadconcept en infrastructuurdemonstrator die kostenefficiënt, flexibel en in overeenstemming is met verschillende bedrijfspraktijken en vlootbeheerstructuren.
  5. Demonstrators in drie verschillende unieke real-world cases waarbij de haalbaarheid en superioriteit van de concepten ten opzichte van de bestaande systemen worden gevalideerd voor een bereik van ten minste 200 km dagelijkse werking over een periode van ten minste 6 maanden.
  6. Nieuwe bedrijfsmodellen om de acceptatie door eindgebruikers te vergroten en de marktintroductie van de NextETRUCK-oplossingen te bevorderen.

Cenex NL’s belangrijkste bijdragen

Binnen het NextETRUCK-project leiden wij samen met onze partner Cenex UK de TCO assessment taak en ontwikkelen we het bijbehorende framework. Verder zal Cenex NL leiding geven aan de ontwikkeling van een webgebaseerde strategietool voor het koolstofvrij maken van wagenparken om bedrijfsvloten te helpen bij de overgang naar batterij-elektrische voertuigen met een focus op vrachtwagens en bestelwagens. Cenex NL zal ook de evaluatie en effectbeoordeling ondersteunen, inclusief de opschalingsstrategie.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het nieuws, evenementen en spannende informatie van NextETruck door je aan te melden voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief: https://nextetruck.eu/newsletter/

NextETRUCK heeft financiering ontvangen van het Horizon Innovation Actions-programma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101056740. De Britse deelnemers aan dit project worden medegefinancierd door het Verenigd Koninkrijk.