Het 2030 Initiative for Sustainable Consumption and Production – Een samenwerkingsverband.

Het initiatief, bekend als Transform Together,is een multi-stakeholder partnerschap opgericht ter ondersteuning van de VN’s 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. De focus ligt op Sustainable Development Goal (SDG) 12, Responsible Consumption and Production. Transform Together doet dit door (nieuwe en bestaande) schaalbare en repliceerbare duurzame consumptie- en productiepraktijken (SCP) te identificeren, te delen en te bepleiten. Het initiatief heeft tot nu toe 10 inspirerende casestudies gelanceerd.

Het initiatief bestaat uit een kernwerkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van deskundigen van overheden, bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties. De strategie om de visie te bereiken heeft een sterke focus op het benutten van de kracht van volumekopers en inkopers, en het uitwisselen van kennis. Cenex Nederland maakt deel uit van de 25 experts die actief betrokken zijn bij de internationale kernwerkgroep. Verschillende nationale regeringen, zoals de Finse regering, de Nederlandse regering en de Duitse regering steunen het initiatief actief.

In 2019 ontwikkelt de werkgroep een roadmap om de 2030-visie te realiseren en praktische richtlijnen te realiseren, de inventarisatie van oplossingen voor duurzame ICT verder te ontwikkelen en nauw samen te werken met volume-ICT-inkopers om een inkoopaanpak te ontwikkelen om marktvraag naar duurzame ICT-producten te creëren.

Oproep tot actie door het initiatief:

  • Voor alle organisaties die grote hoeveelheden ICT-apparatuur (of ICT-gebaseerde diensten) inkopen: Sluit je aan bij de Groep Big Buyers om een gedeelde vraag naar circulaire producten te creëren.
  • Aan alle waardeketenproduct- en serviceleveranciers van ICT-apparatuur (of -diensten): doe mee aan de marktdialoog van het initiatief om de producten circulair te maken.

Wilt u deelnemen aan het initiatief? Neem contact op!