Electric Bus Rapid Transit 2030

Context

De afgelopen vijf jaar lieten een snelle groei zien van het aantal zero-emissie (ZE) bussen in Europa. Van de allereerste pilots tot grootschalige implementatie in verschillende landen: de ZE Bus-markt is snel volwassen geworden. In Nederland heeft het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus (BAZEB) zonder twijfel bijgedragen aan deze groei. Naast een duidelijke politieke ambitie waren er ook economische prikkels, batterij-elektrische bussen zijn al binnen 15 jaar goedkoper dan hun dieselequivalenten aangezien dan de exploitatiekosten de hogere investeringskosten gaan compenseren.

Een andere gamechanger voor het openbaar vervoer is de ontwikkeling van Bus Rapid Transit-systemen. Een systeem met voertuigen die groot genoeg zijn voor grote groepen reizigers, zonder de relatieve complexe infrastructuur en hoge onderhoudskosten van spoorgebonden systemen.

Projectbeschrijving

In het eBRT2030-project werkt een consortium van 45 internationale partners samen aan een nieuw systeem dat de nieuwste ZE Bus-technologieën combineert met de laatste ontwikkelingen op het gebied van Bus Rapid Transit-systemen. Het idee is om een systeem van systemen te ontwikkelen dat direct benut kan worden in andere Europese steden en andere delen van de wereld.

Doelen

Het eBRT2030-project zal een nieuwe generatie geavanceerde volledig elektrische, stedelijke en regionale Europese Bus Rapid Transit (BRT) creëren, uitgerust met nieuwe automatiserings- en connectiviteitsfunctionaliteiten, om duurzaam stadsvervoer te ondersteunen en verontreinigende emissies en verkeerscongestie te verminderen. Het eBRT2030-project wordt ontwikkeld via drie hoofdlijnen:

  1. De ontwikkeling van technologiegerichte belangrijke innovatieve oplossingen voor BRT, zowel op systeem- als subsysteemniveau, op het niveau van voertuig, infrastructuur, werking en IoT-connectiviteit
  2. 7 demo’s van BRT-systeem innovatieve oplossingen in real-operation, zowel stads- als operatorgestuurd en BRT-systeemgericht, of gericht op specifieke technologische innovatie op subsysteemniveau die klaar zijn voor BRT-operaties, in Europa en buiten Europa (in Latijns-Amerika en Oost-Afrika), en volledig geïntegreerd in het hele stedelijke mobiliteitsscenario
  3. De definitie van een nieuw Europees concept van busvervoer voor het jaar 2030, ten behoeve van evaluatie, vermenigvuldiging en replicatie van de real-operation test van innovaties, die de prestaties van het hele Europese stadsbussysteem verbeteren. Alle steden in eBRT2030 hebben al BRT-lijnen in gebruik of deze zullen voor 2023 worden gelanceerd, en zetten zich sterk in om te innoveren met elektrificatie, automatisering, connectiviteitstechnologie

Cenex NL’s belangrijkste bijdragen

Cenex NL heeft de leiding bij het ontwikkelen van een globaal evaluatiekader en een effectbeoordelingsmodel. We schrijven tevens een rapport over een operationele tool met TCO, LCA en sociaal-economische optimalisatie. Zodra de demonstratieprojecten hebben plaatsgevonden, zullen we een lokale beoordeling van de individuele eBRT-demonstranten maken. De globale beoordeling en geleerde lessen die zullen worden verzameld worden gebruikt om een replicatiestrategie te creëren.

Cenex NL speelt daarnaast een rol bij het maken van technisch trainingsmateriaal dat door anderen kan worden gebruikt om eBRT-systemen te implementeren. We zullen bijdragen aan het geven van deze trainingen, aan het verspreiden van kennis en zullen actief communiceren over de lessen van dit project.

Ga naar de projectwebsite