Essex Police en Fire & Rescue Vloot en Infrastructuurstrategie

De uitdaging

Ter voorbereiding op het plan van de Britse regering om alle nieuwe auto’s, bestelwagens en vrachtwagens tot 26 ton tegen 2035 te verplichten emissievrij te zijn, hebben de politie van Essex en de brandweer van Essex County Cenex opdracht gegeven om een gedetailleerde zero-emissievloot- en infrastructuurstrategie te ontwikkelen.

Overstappen op zerp-emissie voertuigen is extra uitdagend voor politie, brandweer en andere hulpdiensten om verschillende operationele redenen.

 • Noodhulpvoertuigen worden 24 uur per dag gebruikt, moeten op korte termijn beschikbaar zijn en langdurig op hoge snelheid kunnen rijden.
 • Brandweerwagens gebruiken elektriciteit opgewekt door de dieselmotor om water te pompen en andere brandbestrijdingsactiviteiten uit te voeren.
 • Regionale dekking wordt geboden door vele sites met relatief weinig voertuigen op elke locatie.

De ontwikkeling

Cenex NL ondersteunde onze collega’s bij Cenex, om in samenwerking met Essex Police en Fire & Rescue voor elke vloot een Zero Emissie Voertuig- en Infrastructuurstrategie te ontwikkelen met duidelijke aanbevelingen en een implementeerbaar vloottransitieplan. Dit werd bereikt door de volgende activiteiten:

 • Baselinen van de huidige vlootsamenstelling en emissies.
 • Reviewing van de beschikbaarheid en volwassenheid van zero-emissie voertuigtechnologieën.
 • Beoordelen van de geschiktheid van de reële actieradius van elektrische en brandstofcel-elektrische voertuigen.
 • Bepalen van het aantal en type benodigde laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de potentiële vraag naar groene waterstof per locatie.
 • Samenvatten van de kapitaalkosten, gebruikskosten en emissie-effecten van verschillende vlootvervangingsscenario’s.
 • Uitvoeren van een high-level evaluatie van voertuigtechnologieën met ultralage emissies en hernieuwbare brandstoffen als opties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tijdens de overgang naar zero-emissie voertuigtechnologieën.
 • Ontwikkelen van een routekaart en actieplan voor de overgang van de vloot.

Het resultaat

De Zero Emissie Voertuig- en Infrastructuurstrategie biedt Essex Police en Fire & Rescue een duidelijke reeks aanbevelingen voor het bereiken van hun ambitie om over te stappen op een emissievrij wagenpark in realistische tijdschema’s.

Belangrijkste bevindingen:

Politie

 • 81% van de politievloot zou kunnen worden vervangen door batterij-elektrische voertuigen die voldoende bereik hebben om hun gemiddelde dagelijkse kilometers te voltooien en TCO besparing opleveren, dit zou de uitstoot van broeikasgassen met 53% verminderen op basis van het huidige Britse elektriciteitsnet.
 • Responsvoertuigen zijn goed voor 76% van de broeikasgasemissies van de politievloot, dus hoewel batterij-elektrische voertuigen al kunnen worden geïntroduceerd in non-responsrollen, is het belangrijk dat Essex Police zero-emissie response-voertuigen test en demonstreert om te zien welke rol ze kunnen vervullen op de vloot en welke operationele veranderingen nodig kunnen zijn om ze te accommoderen.

Brandweer & Hulpdiensten

 • 55% van de brandweervloot zou kunnen worden vervangen door batterij-elektrische voertuigen die voldoende bereik hebben om hun gemiddelde dagelijkse kilometers te voltooien en al TCO besparingen opleveren, dit zou de uitstoot van broeikasgassen met 16% verminderen op basis van het huidige Britse elektriciteitsnet.
 • Type B Fire Appliances en andere 18t rigide vrachtwagens zijn goed voor 64% van de broeikasgasemissies van de brandweervloot. Essex Fire & Rescue zou een gedetailleerd inzicht moeten ontwikkelen in hun bedrijfscycli en de markt moeten benaderen om in contact te komen met leveranciers van zero-emissie voertuigen en infrastructuur om opties te ontwikkelen voor het testen van elektrische en brandstofcel-elektrische voertuigen, om te zien welke rol ze kunnen vervullen in het wagenpark en welke operationele veranderingen nodig zijn om ze te accommoderen.

Infrastructuur

 • Om de infrastructuurkosten te minimaliseren, moeten Essex Police en Fire & Rescue samenwerken om de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op lange termijn per locatie te plannen. Een geoptimaliseerde oplossing kan worden ontwikkeld door rekening te houden met het delen van laadpunten, load management en door een beter inzicht te krijgen van de dagelijkse energiebehoeften en verblijftijden van voertuigen.

Chief Officers hebben de uitgebreide analyse en het projectrapport aangenomen als de routekaart om aan hun zero-emissie ambities te voldoen. Een Chief Officer Project Board waarin de vele provisieafdelingen zijn opgenomen, zal de strategie voor verandering leveren, die mogelijk wijzigingen in het operationele leveringsmodel weerspiegelt.