GEMINI: Greening European Mobility through cascading innovation INItiatives

Context

De kern van het GEMINI-project ligt in het bevorderen van innovatie en het versnellen van de overgang naar klimaatneutraliteit in mobiliteitsoplossingen.

Doel 11 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN pleit voor toegang tot veilige, betaalbare en duurzame transportsystemen. Tegenwoordig speelt vervoer een belangrijke rol bij luchtverontreiniging en is het een van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies en is het de enige sector in de EU met een toename van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990.

De bevordering van duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen kan bijdragen aan het verminderen van de broeikasgas- en koolstofvoetafdruk, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bereiken van klimaatdoelstellingen.

Projectbeschrijving

Het GEMINI-project (2023-2026 “Greening European Mobility through cascading innovation Initiatives” is een door Horizon Europa gefinancierd project met 43 partners onder leiding van het Urban Electric Mobility Initiative (UEMI).

Om de overgang naar klimaatneutraliteit te versnellen, wil GEMINI een brede acceptatie van duurzame gedeelde mobiliteitsoplossingen bevorderen. Om dit te bereiken, zal het project innovatieve bedrijfsmodellen voor New Mobility Services (NMS) ontwikkelen en testen, zoals gedeelde geautomatiseerde voertuigen en gedeeld openbaar vervoer via publiek-private partnerschappen. De NMS-businessmodellen worden gedemonstreerd in tien Europese steden (Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, München, Leuven, Ljubljana, Parijs-Saclay, Porto en Turijn).

Daarnaast zal GEMINI digitale tools en platforms creëren die verschillende mobiliteitsdiensten huisvesten, waardoor samenwerking en integratie binnen de mobiliteitssector worden bevorderd. Het project zal belanghebbenden actief betrekken bij het co-creatieproces, mobility as a Commons (MaaC) introduceren en gedragsveranderingen en gebruikersacceptatie van deze nieuwe mobiliteitsopties stimuleren.

Daarnaast zal GEMINI beleidsaanbevelingen formuleren om de opschaling en replicatie van succesvolle mobiliteitsoplossingen mogelijk te maken. Door aan te sluiten bij Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP’s) en stedelijke mobiliteitsplanningskaders, wil het project bijdragen aan een uitgebreid beleidspakket dat toekomstige mobiliteitsinnovaties begeleidt en stimuleert. Het GEMINI-project beoogt het bevorderen van duurzame, toegankelijke en betaalbare gedeelde mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een veiliger en milieuvriendelijker stedelijk mobiliteitslandschap.

Doelen

  1. Ontwikkelen en testen van duurzame bedrijfsmodellen voor New Mobility Services (NMS) om gedeelde mobiliteitsoplossingen (MaaS en MaaC) te vergroten voor verschillende gebruikersgroepen, waaronder bedrijven, gezinnen en toeristen.
  2. Creëer digitale enablers, waaronder samenwerkingsplatforms en multimodale MaaS-oplossingen, om een breed scala aan mobiliteitsdiensten te integreren en te faciliteren.
  3. Betrek belanghebbenden actief bij de co-creatie van nieuwe mobiliteitsopties en integreer sociale innovatiepraktijken om gedragsveranderingen en gebruikersacceptatie te stimuleren.
  4. Formuleren van beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van de opschaling en repliceerbaarheid van succesvolle mobiliteitsoplossingen, en bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van SUMP’s en stedelijke mobiliteitsplanningskaders.

Cenex Nederland’s belangrijkste bijdragen

Het team speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen en technologische roadmaps om de uitrol van innovatieve mobiliteitsdiensten te versnellen. Door samenwerking met lokale overheden in jumelagesteden zullen deze routekaarten aansluiten bij de versnelde invoering van gedeelde mobiliteitstrends op korte en middellange termijn. Daarnaast zal Cenex Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van het handboek dat de lessen van het project consolideert en praktische begeleiding biedt aan steden en burgers in heel Europa.

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101103801.