SESA-project – Smart Energy Solutions for Africa om de groene transitie en toegang tot energie te versnellen

Context

Afrika is het snelst groeiende continent op de planeet, gemeten zowel in bbp als in bevolking, wat historisch gezien gepaard gaat met een groei van het energieverbruik. Met het oog op het Akkoord van Parijs en COP26 is het duidelijk dat die energie laag in, of zelfs zonder, emissies moet zijn. Het is echter belangrijk dat dit de economische groei, waardoor miljoenen mensen uit de armoede kunnen klimmen, niet verstikt. Met dit in gedachten financiert de EU het SESA-project dat tot doel heeft de klimaatverandering te beperken en tegelijkertijd de toegang tot duurzame energie te verbeteren, onder betaalbare en betrouwbare omstandigheden.

Projectbeschrijving

SESA is een vierjarig (2021-2025) door de EU H2020 gefinancierd R&D-project dat is ontworpen om innovatieve oplossingen voor toegang tot energie te combineren voor een reeks toepassingen in zowel stedelijke als landelijke contexten in Afrika. Deze oplossingen omvatten gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen (fotovoltaïsche zonne-energie), innovatieve energieopslagsystemen (met inbegrip van second life-batterijen), afval-energiesystemen ( biomassa tot biogas), slimme microgrids, (micro)mobiliteitsoplossingen, klimaatbestendigheid, veerkracht en adaptatie, en landelijke internettoegang.

SESA richt zich op het testen, valideren en repliceren van die energie-innovaties door middel van gezamelijk ontwikkelde demonstratieacties op 9 locaties verspreid over het hele continent (1 Living Lab voor testen, 4 voor validatie en 4 voor replicatie).

Het samenwerkingsproject is het resultaat van een sterk partnerschap tussen toonaangevende Europese en Afrikaanse universiteiten, onderzoekscentra, industriële actoren, lokale overheden, kennis- en implementatieorganisaties en netwerken.

Doelen

Het belangrijkste doel van SESA is het ondersteunen van een verscheidenheid aan betaalbare oplossingen die helpen toegang te bieden tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energiediensten voor iedereen, nieuwe zakelijke kansen te creëren en concepten te ontwikkelen die rechtstreeks kunnen bijdragen aan een koolstofarme ontwikkeling. Het biedt beleidsmakers verder aanbevelingen die gericht zijn op het creëren van een gunstig regelgevingsklimaat om de langetermijneffecten van de ontwikkelde oplossingen te waarborgen. Daarnaast is een belangrijk eindproduct voor het project de SESA Toolbox, die materialen zal bevatten met betrekking tot de volgende belangrijke bouwstenen:

  • Effectbeoordeling
  • Capaciteitsopbouw
  • Businessplannen en -modellen
  • Innovaties getest in demonstratieacties
  • Ontwerp, uitvoering en beheer voor verschillende oplossingen
  • Financiering & financieringsmogelijkheden
  • Beleidsondersteuning

Cenex NL’s belangrijkste bijdragen

Cenex NL leidt het werkpakket dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de belangrijkste archief van het project, de zogenaamde “SESA Toolbox”, en de evaluatie van de projectresultaten die beschikbaar zijn in de toolbox. Ons team zal betrokken zijn bij drie taken:

  1. De bouw van een schaalbare en geharmoniseerde toolbox voor geavanceerde implementatie-, beheer- en exploitatiestrategieën van efficiënte duurzame energieoplossingen.
  2. Het ontwikkelen van een evaluatiekader op basis van de Life Cycle Assessment (LCA) methodologie om de milieueffecten van de voorgestelde oplossingen te kwantificeren en te vergelijken.
  3. Het beoordelen van de impact van de oplossingen ontwikkeld in minstens vijf demonstratie- en validatieprojecten met behulp van het kader dat in de vorige taak is ontwikkeld.

Ga naar projectwebsite

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101037141