Optimalisatie van Wagenparktransitie: Gemeente Amsterdam

Context

De gemeente Amsterdam heeft als prioriteit gesteld om haar wagenpark tegen 2030 emissievrij te maken, als onderdeel van haar duurzaamheidsambities. In 2019 is een transitieplan opgesteld om deze doelstelling te realiseren. Echter, om aan veranderende duurzaamheidsdoelstellingen, markttrends en operationele vereisten te voldoen, werd besloten tot een herijking van dit plan.

Project Beschrijving

De gemeente Amsterdam heeft FIER Automotive en Cenex Nederland gezamenlijk gevraagd de herijking uit te voeren en advies te formuleren voor het vervolg van de transitie. Het doel was een geïntegreerde afweging te maken van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen, de marktontwikkelingen en de operationele behoeften vanuit de verschillende organisatieonderdelen. Dit vereiste een diepgaande analyse van het bestaande wagenpark, het identificeren van knelpunten en kansen, en het formuleren van aanbevelingen voor een geoptimaliseerd transitieplan.

Doelen

  • Herijken van het wagenparktransitieplan om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam.
  • Identificeren van mogelijkheden voor verbeterde operationele efficiëntie en kostenbeheersing.
  • Formuleren van aanbevelingen voor een geïntegreerd transitieplan dat rekening houdt met de mogelijkheden omtrent laadinfrastructuur, (toekomstige) marktontwikkelingen en technologische trends.

Resultaten

  • Een geactualiseerd transitieplan dat integraal inzicht geeft in de mogelijkheden en uitdagingen van de verduurzaming van het wagenpark van de Gemeente Amsterdam.
  • Een eindrapport met gedetailleerde inzichten en adviezen, inclusief ambtelijke afstemming met betrokken stakeholders.
  • Aanbevelingen voor een geoptimaliseerd transitieplan, met een focus op duurzaamheid, operationele efficiëntie en kostenbeheersing.